top of page
OPN-Play-2.jpg

OPN PLAY (PEDIATRIK)

Yeni Oticon Opn Play™ ile tanışın

Devrim niteliğindeki yeni Velox S™ platformuyla güçlendirilmiş Oticon Opn Play, açık ses paradigmasının tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor. Sesleri duymaları için getirdiği tamamıyla yeni olan metot sayesinde, çocukların konuşmayı anlama kapasitelerini artırıyor. Bu, büyümenin getirdiği tüm gelişimsel ihtiyaçları ve günlük zorluklarını karşılamada onlara daha iyi koşullar sağlıyor. Oticon Opn’un başarısını temel alan Oticon Opn Play, işitme kaybı olan çocuklar için tasarlanmıştır. Ses ortamı kapsamında belirli bir sese 360 derecelik erişime sahip olan Oticon Opn Play, her yaştan çocuğun dünyaya açılmasına yardımcı olur. Oticon Opn Play, dünyaya açılmalarının yanı sıra çocukların öngörülen ses yükseltimine feedback riski almadan erişmelerini sağlıyor - hatta konuşmaların anlaşılmasını bir üst seviyeye taşıyor. Şu ana kadar imkansız olan Pediatrik işitme çözümlerinin dönüm noktasını sunuyor.

Çocuk beyni “tıpkı bir sünger gibi etrafındaki bilgileri emiyor” şeklinde tanımlanır. Çocukların öğrendiklerinin %80’inden fazlası tesadüfi öğrenme ile gerçekleşir. Çocuklar, envai çeşitliliğe sahip dinleme ortamında yaşamını sürdürür, öğrenir ve etkileşime girerler ve her ortamın farklı özellikleri o ortamı kendi özelinde zorlu kılar.

Sürekli olarak değişen dünyadan gelen sesler, onlara 360 dereceden gelir. Beyinleri, etraflarındaki dünyayı anlamalarına ve öğrenmelerine yardımcı olmak için sürekli olan bu bilgi akışını işler.

İşitme kaybı olan çocuklar, beyin konuşma sinyalinin sadece bir kısmını (kirli ses olabilir) aldıklarından dolayı dezavantaja sahiplerdir. Normal işiten çocuklarla karşılaştırıldığında, konuşmayı gürültüden ayırt etmek onlar için çok daha zor olabilir. Kaçırdıklarının yerini doldurmak için ekstra çaba sarf ederler; bu da genellikle bıkkınlığa, çevreden izole olmalarına, takip edebilmek ve anlayabilmek için mücadele verdikleri için yorgunluğa sebep olur.

Gürültü içinde yeni kelimeler öğrenmek, işitme kaybına sahip olsun veya olmasın çocuklar için zordur. İşitme kaybı olan çocuklar için bu daha da zor hale gelir. Gürültülü ortamlarda, klasik direksiyonel sistemleri kullanan işitme cihazları, diğer sesleri bloke ederek çocukların doğrudan önündeki sese erişmesini sağlar. Daralmış ve yapay olan bu ortam sebebiyle gerek duyulan uyarıcı elde edilemez ve bu da beyni zorlayarak strese sokar. Bu durum, konuşmaları sesten ayırmalarını ve sesi anlamlandırmalarını zorlaştırmaktadır. Ayrıca konuşmaları ve etrafta olan bitenleri anlamak için beynin ekstra güç harcaması da, hem çocukların çabuk yorulmalarına hem de öğrenme kapasitelerinin azalmasına neden olmaktadır.

Oticon’un Velox S platformu ile desteklenen Oticon Opn Play’in sunduğu açık ses paradigması deneyimi, pediatrik işitme çözümlerini yeni bir seviyeye taşıyor. Velox S, Oticon Opn Play’in ses boyutunu hızlı ve hassas bir şekilde analiz etmesini, ses kaynaklarını takip etmesini ve onları birbirlerinden ayırt etmesini sağlayarak olağanüstü hız ve çözünürlük sunar.

Oticon Opn Play çocuklara dikkat etmeleri gereken sesleri seçerken ihtiyaç duydukları desteği doğal bir biçimde sağlar. Aynı zamanda kalabalık dinleme ortamlarında diyalogların anlaşılmasını iyileştirmeyi ve birden fazla ses kaynağına erişim sağlayarak rastlantısal öğrenmeyi en üst düzeye çıkartır.

OPN PLAY (PEDIATRIK): Ürünlerimiz
Untitled
OPN PLAY (PEDIATRIK): Galeri
bottom of page